.
 • IMPLOZIVNÍ ARCHITEKTURA

 • Implozivní architektura představuje nový proud v architektuře, který propojuje funkční principy alternativních nauk jako je feng-shui, posvátná geometrie, geomancie, numerologie s tradičními prvky kvalitního architektonického návrhu. Je shrnutím a zároveň dílčím výsledkem mé disertační práce na téma "Transcendentální aspekty architektonického návrhu jako činitelé udržitelnosti".


 • PROČ IMPLOZIVNÍ?

 • Název implozivní architektura vychází přímo z podstaty živé hmoty, která je na jemnohmotné fyzikální úrovni utvářena do sebe vnořujícími se jevy slabých elektromagnetických polí, tedy jevy implozivními. Imploze opak exploze. Na místo expanze, excentricity a rozšiřování jde o vnořování, sebestředění, uklidnění a pozorování vnitřních dějů. Na filozofické úrovni jde o pomyslný návrat do lidského nitra. Oproti dnešnímu převážně explozivnímu, konzumnímu a dravému přístupu k životu představuje implozivní způsob důležitou protiváhu. Vyvážení obou složek je zdravá cesta, jak zajistit udržitelnost nejen v architektuře, ale obecně i na celé planetě.


 • ZÁSADY IMPLOZIVNÍ ARCHITEKTURY

 • Prostor může vykazovat měřitelní parametry živosti, je-li utvářen specifickým způsobem s akcentem k méně zjevným až transcendentálním parametrům. Vodítkem pro takovou tvorbu může být pět nedogmatických zásad implozivní architektury:
  OBECNÁ FRAKTALITA
  ZLATÝ ŘEZ
  PŘÍRODNÍ MATERIÁLY
  NUANCE DOKONALOSTI
  PŘÍMÁ PARTICIPACE

 • Implozivní architektura používá tradiční a funkční prvky kvalitního architektonického návrhu. Její transcendentální podstata ale odkazuje na principy holistických systémů jako je feng-shui, posvátná geometrie, nauka o fraktálech, geomancie či numerologie. Ty nám mohou často pomoci pozvednout a zharmonizovat energii našeho prostředí způsobem, který vyživuje nejen nás, ale i celou planetu.

  • FENG-SHUI

   je věda, která se zrodila v Číně před více než 4000 lety. Od té doby se neustále vyvíjí a empirickým způsobem sbírá poznatky, jak žít v souladu s přírodou a zákony univerza. Je to velmi promyšlený systém, jak harmonizovat naše prostředí a tím i nás samé. V evropských podmínkách je ale zdravější brát některé příliš dogmatické trochu s nadhledem, vzhledem k jiné lokalizaci, konfiguraci terénu, počasí a historickému vývoji. Většina základních principů funguje nicméně velmi spolehlivě a lze vyladit nejen Váš byt či dům, ale i například zahradu či pracovní prostor.

  • POSVÁTNÁ GEOMETRIE

   je ucelený soubor zákonitostí a tvarů vztahující se k základní matrici vesmíru či univerza. V přírodě lze pozorovat prakticky všude tuto esenci na různých poměrech, či překrásných tvarech a barvách, ať už koukáme na pravidelnost kvítků lučních rostlin či pozorujeme složité orgány lidského organismu. Posvátná geometrie má své metafyzické vyjádření i v číselném systému a jde jednoduše zobrazit pomocí základních geometrických těles a znalostí. Cyklus života je geometricky zobrazen na útvarech vycházející z kruhu, z nich pravděpodobně nejznámější je květ života, často používaný sám o sobě jako harmonizační pomůcka.


  © 2016 | Des!gn MK